خــراب آبـــاد

زدیــم بـر صـف رنـــدان و هـر چــه بــاداباد . . . مگــر رسیــم به گـنجــی در این خــراب آبـــاد . . .

خــراب آبـــاد

زدیــم بـر صـف رنـــدان و هـر چــه بــاداباد . . . مگــر رسیــم به گـنجــی در این خــراب آبـــاد . . .

خــراب آبـــاد

خــداونــد عـزّوجـــل می فرمــایــد :
هرگــاه بر جـان بنـــده ام اشتغــال به من غلبــه
پیــدا کنـد ، من خواهـش و لـذت او را در ذکـــر و
یــــاد خـودم قــرار مـی دهم؛ و چــون خواهــش
و لــــذت او را در یـــــاد خـــودم قـــــرار دهــــم ،
عـــاشـــــق مــــن می گــردد ؛ و مـن نیــز به او
عـشــق مـی ورزم ؛ و چون عـــاشـــق یکدیگـــر
شــدیـم ، حجـــاب و پــــرده مـــیان خـــود و او را
بـرمیــدارم و آن (مشــاهـده جمـال و جـلال خود)
را بر او مســلط گـردانـــم بـه طــوری که وقتــی
مردم دچار سهو و غفلت می شوند او دستخوش
سهــو و غفلــت نمی شــود...

میزان الحکمۀ ، جلد 8آخرین مطالب
 • ۹۵/۱۱/۲۶
  ...
 • ۹۵/۱۱/۲۳
  ...
 • ۹۵/۱۱/۱۵
  ...
 • ۹۵/۱۱/۱۳
  ...
 • ۹۵/۱۱/۰۹
  ...
 • ۹۵/۱۱/۰۷
  ...
 • ۹۵/۱۰/۲۹
  ...
 • ۹۵/۱۰/۲۴
  ...
 • ۹۵/۱۰/۱۳
  ...
 • ۹۵/۱۰/۱۰
  ...
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۵/۰۷/۰۳
  ...
 • ۹۵/۰۸/۲۷
  ...
 • ۹۴/۱۲/۰۲
  ...
 • ۹۵/۰۸/۳۰
  ...
 • ۹۵/۰۹/۰۲
  ...
 • ۹۴/۰۸/۰۵
  ...
مطالب پربحث‌تر
 • ۹۵/۰۸/۲۷
  ...
 • ۹۵/۰۸/۲۴
  ...
 • ۹۵/۰۸/۲۵
  ...
 • ۹۵/۰۹/۰۲
  ...
 • ۹۵/۰۸/۲۹
  ...
 • ۹۵/۰۸/۱۴
  ...
 • ۹۵/۰۷/۰۳
  ...
 • ۹۵/۰۸/۳۰
  ...
 • ۹۵/۰۸/۲۰
  ...
 • ۹۵/۰۵/۱۵
  ...

۷ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است
 • مَــه دیـــاران

خدا آنچه را که از آن شکایت داری،

موجب کاستن گناهانت

قرار داد...

 

در بیماری پاداشی نیست

امـا گنــاهـان را از بـین می بـرد،

و آنها را چونـان بـرگ پاییـزی می ریزد...


نهج البلاغه /حکمت42

 • مَــه دیـــاران

 • مَــه دیـــاران

یــکـی از راه هـــای خــــدا  "قــوه ی لامــسه"  اســت .

قوه ی لامسه خودش یکی از درهای بهشت است .

وقـتـی که چشـم و زبــان نیــست ،

باید از لامسه استفاده کرد ...

لامسه ، قرآن را به قلب می رساند .

 

اگر بعضی اوقات حال قرآن خواندن نداری ،

وضو بگیر و قرآن را مس کن ...

یک دفعه شما را بیدار می کند .

می فهمی عجب دری ست که تازه به رویم باز شده است !

برای کسانی که نمی توانند قرآن بخوانند ، مس افضل است .

 

" لا یَمَسُّه الَّا المُطَهَّرون "

قرآن نمی گوید نمی خواند مگر طاهر ؛

می گوید مس نمی کنند ]مگر طاهران[

معلوم می شود مس خیلی بالاتر از خواندن است ...

 

برگرفته از کتاب طوبای محبت( سخنرانی های حاج اسماعیل دولابی)/جلد1/صفحه40

 • مَــه دیـــاران
 • مَــه دیـــاران


رسول خدا (ص) فرمود:

هرکس مقدرات الهی را بپذیرد؛

و مشفقانه و صابرانه با آن برخورد کند؛

خدا می فرماید من فردای قیامت ، شرم دارم برای او میزان و عدالت بگذارم

چون این بنده ی من ،  کارهای مرا در تاریکی دنیا  مشفقانه و از روی میل و با صبر و تحمل تحویل گرفت... و هیچ اعتراضی نداشت.

من شرم می کنم از او حساب بکشم...


مستدرک الوسائل/جلد79/صفحه58
 • مَــه دیـــاران

 • مَــه دیـــاران