خــراب آبـــاد

زدیــم بـر صـف رنـــدان و هـر چــه بــاداباد . . . مگــر رسیــم به گـنجــی در این خــراب آبـــاد . . .

خــراب آبـــاد

زدیــم بـر صـف رنـــدان و هـر چــه بــاداباد . . . مگــر رسیــم به گـنجــی در این خــراب آبـــاد . . .

خــراب آبـــاد

خــداونــد عـزّوجـــل می فرمــایــد :
هرگــاه بر جـان بنـــده ام اشتغــال به من غلبــه
پیــدا کنـد ، من خواهـش و لـذت او را در ذکـــر و
یــــاد خـودم قــرار مـی دهم؛ و چــون خواهــش
و لــــذت او را در یـــــاد خـــودم قـــــرار دهــــم ،
عـــاشـــــق مــــن می گــردد ؛ و مـن نیــز به او
عـشــق مـی ورزم ؛ و چون عـــاشـــق یکدیگـــر
شــدیـم ، حجـــاب و پــــرده مـــیان خـــود و او را
بـرمیــدارم و آن (مشــاهـده جمـال و جـلال خود)
را بر او مســلط گـردانـــم بـه طــوری که وقتــی
مردم دچار سهو و غفلت می شوند او دستخوش
سهــو و غفلــت نمی شــود...

میزان الحکمۀ ، جلد 8آخرین مطالب
 • ۹۵/۱۱/۲۶
  ...
 • ۹۵/۱۱/۲۳
  ...
 • ۹۵/۱۱/۱۵
  ...
 • ۹۵/۱۱/۱۳
  ...
 • ۹۵/۱۱/۰۹
  ...
 • ۹۵/۱۱/۰۷
  ...
 • ۹۵/۱۰/۲۹
  ...
 • ۹۵/۱۰/۲۴
  ...
 • ۹۵/۱۰/۱۳
  ...
 • ۹۵/۱۰/۱۰
  ...
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۵/۰۸/۲۷
  ...
 • ۹۴/۱۲/۰۲
  ...
 • ۹۵/۰۷/۰۳
  ...
 • ۹۴/۰۸/۰۵
  ...
 • ۹۵/۰۲/۲۶
  ...
 • ۹۴/۰۸/۱۳
  ...
مطالب پربحث‌تر
 • ۹۵/۰۸/۲۷
  ...
 • ۹۵/۰۹/۰۲
  ...
 • ۹۵/۰۸/۲۵
  ...
 • ۹۵/۰۸/۲۹
  ...
 • ۹۵/۰۸/۲۴
  ...
 • ۹۵/۰۸/۲۰
  ...
 • ۹۵/۰۷/۰۳
  ...
 • ۹۵/۰۸/۳۰
  ...
 • ۹۵/۰۸/۱۴
  ...
 • ۹۵/۱۰/۱۳
  ...

۷ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

یکی از دوستان شیخ رجبعلی خیاط 
به قصد زیارت شیخ  از منزل خارج می شود .
در بین راه ، اندیشه ی گناهی به سرش می زند ...
به منزل شیخ که می رسد و می نشیند ،
 
شیخ می گوید : فلانی ! در چهره تو چه چیزی می بینم ؟
دردل می گوید:

"   یا ستــار العــیوب   "
شیـخ می خنـدد و مـی پـرسد  :
چه کا ر کردی که  آنچـه می دیـدم محو و  نا پدید شد...؟!!

 

 • مَــه دیـــاران • مَــه دیـــاران

مولـــوی مـــی گوید:

                       مثـل مرد  ، آب   اسـت؛

                 ... و مثـل زن ، آتــش

   اگر حـائل از میـان آب و آتـش بــرداشـته شـود ،

 

   آب بر آتـش غـلبـه می کنــد ...   و  آن  را خــاموش می ســازد.

 

اما  اگر   حــائل و حـجـابی میــان آن دو برقــر ا ر گـردد ؛،

    -  مثل اینکه آب  را در دیگــی قرا ر دهند و  آتــش بـرابـر  آن دیگ روشـن کنند -

            

      آن وقت است که آتــش ، آب را تحــت تـاثیــر خــود قــرا ر می دهد.

 اندکــ   اندکـــ گــــرم می کـند و احیانا جـوشـش و غـلیـان در  او  بوجـود  می آ و رد..


             " تا  آنجا که ســراســر  وجــود  او  را  تبـدیـل به      بخــار   می ســازد "

 

 


 

 • مَــه دیـــاران


 • مَــه دیـــاران

الهـــے


بــوے ناب بهشــــت میــدهــد همــہ نام های قشنــگِ  تــــو


میگـــذارمشـــان روے زخـــم هاے دلـم...


گفتــہ بــودے   " ألـجـبــّــار " 


یعنــے کسـے کــہ جبــران میکنــد ،


همــہ ے شـکســــتـگـــی هاے دلــت را ...


گفتــہ بــودے    " ألـمُـصـــوّر " 


یعنــے کسـے کـہ از نـو مـے سـازد


همـہ ے آنچـہ را کـہ ویـران شـده است درون دلـت...


گفتــہ بــودے   " ألـشــّــافـے


یعنـے کسے کـہ شــفا میــدهـد


تمـــام زخـــم هاے عمیـــق و نا عــلاج را...


هــواے "دلــم" سبـک میـشــود با زمـزمــہ نـام هاے زیبــایــت...


نفــس میـکشــم در هــواے مهــربانـے هاے نــابــت.


الـهـــے


سپــاس کـہ هسـتــے و خــدایـے میـکـنـے..
 • مَــه دیـــاران


 • مَــه دیـــاران
دستگاه خداوند که از دستگاه حضرت یوســفعلیه‌السلام  کمتر نیســت.

یکی از هم زندانی های یوســفعلیه‌السلام خوابی را جعل کرد

و تعبیرش را از یوسف پرسید.

وقتی یوســف  علیه‌السلام  تعبیر کرد

آن زندانی گفت دروغ گفتم و خواب را از خودم ساخته بودم!

یوســفعلیه‌السلام گفت:   قــضی الامــر .

یعنی کار از کار گذشــــت و آن چه گفتم واقع خواهد شــد.

ما هم چند بار دروغی به خــــدا گفتیم  دوستـــــت داریم .

بعد که ابتلائات و تبعات دوستی ظاهر شد گفتیم خدایــا دروغ گفتیم .

خداوند فرمود:   قــضی الامــر ...

یعنی کار از کار گذشـــــت و به جمع دوستـــان ما ملحق شدی
.
 

 
 خدایـــــــــــا
 
دوســـــتت دارم


به همین سادگی     حاج اسماعیل دولابی • مَــه دیـــاران