خــراب آبـــاد

زدیــم بـر صـف رنـــدان و هـر چــه بــاداباد . . . مگــر رسیــم به گـنجــی در این خــراب آبـــاد . . .

خــراب آبـــاد

زدیــم بـر صـف رنـــدان و هـر چــه بــاداباد . . . مگــر رسیــم به گـنجــی در این خــراب آبـــاد . . .

خــراب آبـــاد

خــداونــد عـزّوجـــل می فرمــایــد :
هرگــاه بر جـان بنـــده ام اشتغــال به من غلبــه
پیــدا کنـد ، من خواهـش و لـذت او را در ذکـــر و
یــــاد خـودم قــرار مـی دهم؛ و چــون خواهــش
و لــــذت او را در یـــــاد خـــودم قـــــرار دهــــم ،
عـــاشـــــق مــــن می گــردد ؛ و مـن نیــز به او
عـشــق مـی ورزم ؛ و چون عـــاشـــق یکدیگـــر
شــدیـم ، حجـــاب و پــــرده مـــیان خـــود و او را
بـرمیــدارم و آن (مشــاهـده جمـال و جـلال خود)
را بر او مســلط گـردانـــم بـه طــوری که وقتــی
مردم دچار سهو و غفلت می شوند او دستخوش
سهــو و غفلــت نمی شــود...

میزان الحکمۀ ، جلد 8آخرین مطالب
 • ۹۵/۱۱/۲۶
  ...
 • ۹۵/۱۱/۲۳
  ...
 • ۹۵/۱۱/۱۵
  ...
 • ۹۵/۱۱/۱۳
  ...
 • ۹۵/۱۱/۰۹
  ...
 • ۹۵/۱۱/۰۷
  ...
 • ۹۵/۱۰/۲۹
  ...
 • ۹۵/۱۰/۲۴
  ...
 • ۹۵/۱۰/۱۳
  ...
 • ۹۵/۱۰/۱۰
  ...
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۵/۰۷/۰۳
  ...
 • ۹۵/۰۸/۲۷
  ...
 • ۹۴/۱۲/۰۲
  ...
 • ۹۵/۰۸/۳۰
  ...
 • ۹۵/۰۹/۰۲
  ...
 • ۹۴/۰۸/۰۵
  ...
مطالب پربحث‌تر
 • ۹۵/۰۸/۲۷
  ...
 • ۹۵/۰۸/۲۴
  ...
 • ۹۵/۰۸/۲۵
  ...
 • ۹۵/۰۹/۰۲
  ...
 • ۹۵/۰۸/۲۹
  ...
 • ۹۵/۰۸/۱۴
  ...
 • ۹۵/۰۷/۰۳
  ...
 • ۹۵/۰۸/۳۰
  ...
 • ۹۵/۰۸/۲۰
  ...
 • ۹۵/۰۵/۱۵
  ...

۱۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است


 • مَــه دیـــاران


 • مَــه دیـــاران

شیطان از غمگین بودن و غصه خوردن ما خوشحال میشود

و شادی ما را دوست ندارد ،

مگر غم مفیدی که آخرش دلخوشی و نشاط باشد .

خــدا از شاد بودن ما خوشحال میشود

مگر آنکه آخرش اندوه باشد .

وقتی بیجا غمگین شدی ،

از خدا عذرخواهی کن که ناراحتش کردی

و با شاد بودن خوشحالش کن

و از شیطان انتقام بگیر ...

 

"استاد پناهیان"

 • مَــه دیـــاران


 • مَــه دیـــاران


 • مَــه دیـــاران


« ولادت هشتمین نور مبارک »
 • مَــه دیـــاران

آیت الله بهجت (ره) :

 

از ما ، عمل چندانی نخواسته اند !

 

مهم تر از عمل کردن ، "عمل نکردن" است !

 

تقوا یعنی "عمل گناه را مرتکب نشدن" !

 

همه میپرسند چه کار کنیم؟

 

من میگویم: بگویید چه کار نکنیم؟

 

و پاسخ اینست :

 

گــــــــنــــــــــــاه نــــکــنــیــد .

 

شاه کلید اصلی رابطه با خدا " گــنــاه نــکــردن " است .

 • مَــه دیـــاران


 • مَــه دیـــاران


 • مَــه دیـــاران


 • مَــه دیـــاران

غصه ، گریه ، یا خنده ، هرچه را داری به خدا نشان بده.

سر جا نماز چرا خنده ات را به خدا نشان نمی دهی

و فقط اخم و غصه ات را ارائه میدهی؟!

خنده ات را بیاور اینجا و اخمت را ببر به دنیا.

گرچه به دنیا هم اخم نکن؛

پیش زن و بچه ات هم روی خوش نشان بده. • مَــه دیـــاران
ای آفـــتـــاب حُـسـن ! بُرون آ  دمی ز ابـر...

 • مَــه دیـــاران


 • مَــه دیـــاران


 • مَــه دیـــاران • مَــه دیـــاران


 • مَــه دیـــاران


 • مَــه دیـــاران